「Bodog代理问题」罗援:朝鲜有1万门大炮对准首尔令美韩忌惮|朝鲜|大炮|首尔

 • 时间:
 • 浏览:0

 还是 ,深度分析判断朝鲜半岛有什么 什么 其发生战争、谁胜谁负诸多 些至关至关重要指标我不最重要的 谁吵得凶 ,还是于韩国有什么 什么 又诸多 完美解决了威胁首尔的隐患 ,仅有 ,朝鲜有什么 什么 保持好好对首尔最有效的威慑。如若 ,我的一切而言白搭 ,而言和为贵。(罗援 插图 是中国发展 军事科学学会副秘书长)

 首尔是韩国的首都和政治、经济、科技、文化服务中心 ,是韩国唯一的城市我们。不含卫星都市区、仅行政区内人口即达1000多万 ,占韩国人口1/5。而言首尔仅占韩国国土面积的0.6% ,但其GDP却占韩国GDP的1/5。这诸多 1/5两个决定了首尔的至关至关重要 ,到目前也也是这诸多 1/5两个决定了首尔的脆弱性。首尔它离非军事区仅有40多公里 ,处在朝鲜有些数火炮和“飞毛腿”导弹的威胁之下。而朝鲜这两天五次对韩国实施炮击还是2010年。深入研究报告信息显示 ,朝鲜80%的火力集中在非军事区100公里内 ,以及约70万军队、8000门火炮和2000辆坦克。

 逐渐被 被 朝韩局势的态势升温 ,朝鲜半岛现有些平衡有什么 什么 会被打破又成多方关注中国国的焦点。笔者对此 ,首尔安全有什么 什么 是半岛保持好平衡的至关至关重要。

 此外 ,朝鲜军队火炮数量惊人 ,共有牵引炮3500门 ,自行火炮4400门 ,多管火箭炮2500门 ,迫击炮7500门 ,高炮1.1万门。据日本本《防卫白皮书》透露 ,朝鲜到目前共设2个炮兵军团和30个炮兵旅 ,仅在非军事区一带有了10850门火炮。诸多 火炮日常藏在山洞里 ,诸多 还装配有圆周形轨道 ,以便随时向任何人而言 射击。又诸多 又诸多 诸多 火炮齐发 ,一小时内可射出50多万发炮弹 ,在其射程范畴 内的首尔将在顷刻间又成火海。据说 ,朝鲜到目前将22管240毫米火箭炮改良为“主体100炮”射程达120公里 ,威力难以估量。

 可以根据英国《简氏防务周刊》统计综合数据 ,朝鲜现有射程为300公里一“飞毛腿-B”导弹、射程330公里一“华山-5”导弹、射程为500公里一“华山-6”导弹、射程1300公里将近的“芦洞”导弹 ,射程为1500公里至2200公里一“大浦洞-1”导弹、射程为3750公里至6000公里一“大浦洞-2”导弹。 从射程又诸多 又诸多 看出 ,除“飞毛腿”和“华山”导弹不还是 是对日本本导致威胁外 ,又诸多 各型导弹从理论而言 说 ,都又诸多 又诸多 打到日本本 ,覆盖韩国总之绰绰有余。在现有导弹中又诸多 又诸多 打到东京一定“芦洞”导弹 ,它还是“飞毛腿-C”型导弹基于上改进而来的。据说又诸多 又诸多 装常规弹头又诸多 又诸多 VX神经毒气 ,打击精确度为50米 ,发射提前时间里为60分钟。到目前 ,朝鲜人民军拥有中30到100枚该型导弹。另诸多 又诸多 又诸多 打到日本本本土仅有“大浦洞-1” ,该型导弹是1998年8月31日这时现身的。诸多 导弹数量有限 ,据说仅有15枚 ,而“大浦洞-2”总之仅有区区5枚。总之朝鲜有什么 什么 有又诸多 又诸多 攻击中国发展 本土的技术能力尚需证实 ,一有了我不在可靠的投送工具 ,二有了什么 什么 又诸多 完美解决了核弹头小型化的又诸多 完美解决。

 由此可见 ,首尔到目前又成事关韩国安危的软肋或命门最重要的 ,还是 ,韩国两个决定自2012年9月14日起 ,将16个中央部门和16个政府出资深入研究机构1.3万名公务员迁移到行政首都世宗市。但远水解不来近渴 ,总之“跑得了和尚跑不来庙” ,1000万广大市民你你总之?你总之大中型制造企业你你总之?朝鲜也是抓牢了了有点 ,将首尔当作绑架美日韩的“人质” ,以四两拨千斤。